Informacije

Teme:svjetlosno onečišćenje, javno zdravstvo, ekologija, zdravstvena ekologija, fizikalni faktori, vanjski okoliš, radni okoliš, prevencija, fotometrija, terapija svjetlom

Za sve sudionike (aktivne ili pasivne) registracija je obavezna.

Kotizacije

PRIMATELJ: 
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Krešimirova 52A, 51000 Rijeka
IBAN PRIMATELJA: Erste&Steiermärkische Bank d.d. Jadranski trg 3A
HR 9224020061100369379

Uplate kotizacija:

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 10010126-OIB PLATITELJA
OPIS PLAĆANJA: Kotizacija RAB-kongres 2019.

Swift: ESRH22

Kotizacije se odnose na jednu osobu i navedene su u neto iznosu. U slučaju devizne uplate, kotizaciju treba uvećati za trošak devizne doznake

Kotizacija 1 (s prihvaćenim radom i bez stručnog izleta u nedjelju) iznosi 250 kuna.

Kotizacija 2 (bez prihvaćenog rada i bez stručnog izleta u nedjelju) iznosi 350 kuna.

Kotizacija 3 (s prihvaćenim radom i s stručnim izletom u nedjelju) iznosi 400 kuna.

Kotizacija 4 (bez prihvaćenog rada i s stručnim izletom u nedjelju) iznosi 500 kuna.

Kotizacija 5 (isključivo za stručni izlet nedjelja, za prijavljenu pratnju od strane sudionika) iznosi ukupno 200 kuna.

PDV je uključen u sve cijene. U slučaju nemogućnosti dolaska na kongres nema povratka uplate već je moguća zamjena i dolazak druge osobe.
Hvala na razumijevanju!

Potvrdu o uplati poslati na e-mail: a.cattunar@yahoo.com


Uplate kotizacija:
PRIMATELJ: Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Krešimirova 52A, 51000 Rijeka
IBAN PRIMATELJA: Erste&Steiermärkische Bank d.d. Jadranski trg3A
HR 9224020061100369379

Swift: ESRH22 [U slučaju devizne uplate, kotizaciju treba uvećati za trošak devizne doznake]


Rad na hrvatskom ili engleskom jeziku mora sadržavati:

1. Puno ime i prezime autora bez titula, naslov rada

2. Sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku s ključnim riječima,

3. Tekst koji se u pravilu sastoji od uvoda, materijali i metode- eksperimentalni dio, rezultat, rasprava o rezultatima i zaključak,

4. Tablice, slike i dijagrame (crteže)

5. Zahvale (ako ih ima).

6. Popis literature. Citiranje po Vankuveru.

Prezentaciju u PowerPoint-u u trajanju cca. 15 minuta je potrebno pripremiti u verziji iz 2013. godine ili ranije verzije 2010. ili 2007. ili 2003. godine.

Rok za slanje radova do 27. svibnja 2019.godine. Radovi će se recenzirati! Radovi će biti tiskani u Zborniku radova!

Bodovanje

Hrvatska liječnička komora [HLK] će bodovati aktivne sudionike s 16 bodova a pasivne sudionike s 11 bodova.

Hrvatska komora medicinskih sestara [HKMS] će bodovati aktivne sudionike s 10 bodova a pasivne sudionike s 7 bodova.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost [HKZR – MLD] – zatražiti individualno bodovanje s potvrdnicom.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za djelatnost radne terapije [HKZR – DRT] će bodovati aktivne sudionike s 12 bodova a pasivne sudionike s 8 bodova.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva [HKZR – DSI] će bodovati aktivne sudionike s 12 bodova a pasivne sudionike s 8 bodova.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za radiološko-tehnološke djelatnosti [HKZR – RTD] će bodovati aktivne sudionike s 16 bodova a pasivne sudionike s 11 bodova.

Hrvatska komora fizioterapeuta [HKF] će bodovati aktivne sudionike s 12 bodova a pasivne sudionike s 8 bodova.

Hrvatska psihološka komora [HPK] će bodovati pozvane predavače s 26 bodova, aktivne sudionike s 16 bodova a pasivne sudionike sa 14 bodova.

Hrvatska komora primalja [HKP] će bodovati aktivne sudionike s 10 bodova a pasivne sudionike sa 8 bodova.